Se trailer

A Futile and Stupid Gesture

Film Under ett liv fullt av med- och motgångar hann Doug Kenney vara med om att skapa Ett päron till farsa, bygga upp ett komediimperium och forma 70-talets populärkultur.