A Noble Intention

Film Amsterdam år 1888. En egensinnig fiolbyggares liv tar en farlig vändning när han motsätter sig en grupp affärsmän som vill ta över kvarteret där han bor.