Trailer

Asperger's Are Us

Film En humorgrupp bestående av fyra vänner som alla har någon form av autism förbereder sig för ett sista uppträdande innan gruppen splittras och går skilda vägar.
Längd 82 minuter
Produktionsland US
Tillagd hos Netflix
  • 2016-12-10