Attacking the Devil: Harold Evans and the Last Nazi War Crime

Film Tidningsredaktören Harold Evans arbetade för att avslöja sanningen om läkemedlet Neurosedyn, som orsakade tusentals fosterskador under 1960-talet.
Längd101 minuter
Skådespelare
Tillagd hos Netflix
  • 2016-05-15