Behind The Cove: The Quiet Japanese Speak Out

Film En amatörfilmare bestämmer sig för att ta reda på sanningen bakom en uppmärksammad dokumentär om den japanska valfångstindustrin.
Längd105 minuter
Tillagd hos Netflix
  • 2017-04-26