Blodträdet

Film Ett ungt par nedtecknar sina familjers gemensamma historia, vilket leder till ett smärtsamt erkännande och mörka hemligheter på båda sidor uppdagas.