Come Sunday

Film En troskris för in den bokstavstroende predikanten Carlton Pearson på en ny andlig väg som kommer att äventyra allt han håller kärt.