Se trailer

Heal

Film Berättelser från andliga ledare, läkare och kroniskt sjuka ger oss en inblick i det starka sambandet mellan vårt psyke och fysiska hälsa.