Life Overtakes Me

Film I Sverige har hundratals traumatiserade flyktingbarn dragit sig tillbaka från livets ovisshet och gått in i ett komatöst tillstånd som kallas uppgivenhetssyndrom.
Längd40 minuter
Tillagd hos Netflix
  • 2019-06-15