Medicinen

Film En reporter vars man lämnat henne för en yngre kvinna erbjuder sig att bli försöksperson i en klinisk studie, med oväntade resultat.