Se trailer

My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks

Film Rainbow Dash, Applejack, Pinkie Pie, Rarity och Fluttershy tänker spela med sitt nya band på Canterlot Highs musikuppvisning.