Porco Rosso

Porco Rosso 1992 / Japan

Film. När flygpirater terroriserar Adriatiska havet är denna italienska pilot den enda som vågar trotsa dem. Det finns bara en hake: han är hälften människa och hälften gris.

Finns 'Porco Rosso' på Netflix i Sverige?

Ja, Porco Rosso finns att se på Netflix i Sverige (tillagd 1 februari, 2020).

Se på Netflix nu

Tillgänglig på Netflix i andra länder

Vill du få ut mer av ditt Netflixabonnemang? Det finns över 15 000 titlar i Netflix globala utbud men bara en bråkdel av dessa är synliga för oss som bor i Sverige. Se vår guide om hur du byter land på Netflix »

Trailer