The Rat Race

Film I Mumbai har den ekonomiska expansionen lett till en explosionsartad ökning av råttor, med problematiska följder för befolkningen som lever mitt ibland dem.
Längd 52 minuter
Tillagd hos Netflix
  • 2017-01-01