Välkommen, herr president!

Film När frustrerade politiker utser en historisk person till nästa president blir en vanlig hederlig man som råkar ha samma namn plötsligt Italiens ledare.