Se trailer

A.D. Kingdom and Empire

Serie Efter korsfästelsen ägnar sig Jesus lärjungar åt att sprida hans budskap och riskerar därmed både sin frihet och sina liv.