Angel Beats!

Serie På en skola som fungerar som en hållplats mellan jordelivet och efterlivet dras en tonåring in i en kamp för human behandling av dem som befinner sig i limbo.