Carlo & Malik

Serie Under utredningen av en rad mordfall i Rom tvingas en erfaren utredare konfrontera sina fördomar och sitt förflutna när han samarbetar med en lovande nybliven polis.