Hjørdis

Serie Denna spinoff till serien Rita handlar om läraren Hjørdis, som planerar att sätta upp en skolpjäs om mobbing med en grupp socialt missanpassade elever i rollerna.