Juana Inés

Serie I Mexiko på 1600-talet inleder den inflytelserika feministiska nunnan Juana Inés de la Cruz en förbjuden kärleksrelation med en kvinna och tvingas stå upp mot förtryck.