Live Up To Your Name

2017 Serie En läkare från Joseon-eran färdas 400 år framåt i tiden och träffar en hjärtkirurg i det moderna Seoul. Trots sina olikheter lär de sig mycket av varandra.
Tillgängliga säsonger
Tillagd hos Netflix
  • 2020-01-01