Power Rangers in Space

  • 1998
Serie F.d. Power Rangers T.J., Cassie, Carlos och Ashley söker efter Zordon, som fångats av Dark Specter.