Power Rangers Ninja Storm

Serie När elitsoldaterna från Wind Ninja Academy fångas av onda Lothor blir Shane, Tori och Waldo Wind Power Rangers och kan slåss tillbaka.