Power Rangers Time Force

Serie Teamet ger sig av på en ny kamp mot ondska i år 3000 när onda Ransik befrias av hans dotter.