Power Rangers Wild Force

  • 2002
Serie Cole Evans var uppvuxen i vilda naturen och får leda Wild Force Power Rangers på deras kamp mot Master Org.