The Principal

Serie Den nya rektorn för en ökänt stökig pojkskola vidtar drastiska åtgärder som möter motstånd, i synnerhet när en elev hittas död.