Underworld Trilogy

Serie Denna trilogi handlar om droghandel och penningtvätt ur tre olika perspektiv: polisens, advokatens och fångens.
Borttagen från Netflix i Sverige