Vampire Knight

Serie På Cross Academy ges två medlemmar i disciplinärnämnden i uppgift att bevara freden mellan en elevgrupp bestående av människor och natteleverna, som är vampyrer.