Wakfu: The Quest for the Six Eliatrope Dofus

Serie Sex år efter att Yugo och hans team besegrat Qilby översvämmas Amalias rike av Ogrests tårar. För att stoppa honom måste de hitta sex Eliatrop-dofusarna.