Yankee

Serie En man från Arizona är på flykt undan polisen och tar sig över gränsen till Mexiko, där han blir djupt involverad i drogsmuggling – med hjälp av modern teknik.