Criminal: Germany

Serie I förhörsrummet tar sig poliserna an misstänka och försöker få fram sanningen – även om de måste bryta mot reglerna och riskera allt.